Mötesplats

29 september, Stockholm

Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande och nyanlända hbtq-personer kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på