Mötesplats

24 november

Mötesplatsen är en plats där unga newcomers kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra

Mötesplats

1 december

Mötesplatsen är en plats där unga newcomers kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra