Bli ledare på sommarläger den 12-15 augusti

Person står med armarna i kors på ena sidan, på andra sidan är det ett palats i solnedgång

Vill du bidra till RFSL Ungdoms verksamhet för unga hbtq-personer som har erfarenhet av asyl- och migration. Vi söker två ungdomsledare för sommarlägret nu till sommar.

OBS! du ska själv identifierar dig som hbtq-person. Övriga krav och meriter beskrivs nedan!

Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år. Det övergripande syftet med projektet är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående. Vi arrangerar regelbundet olika aktiviteter. Bland annat erbjuder vi juridisk rådgivning, trygga mötesplatser, skapande-workshops och sommarläger. Läs mer om de olika aktiviteterna på Newcomers Youths hemsida. Projektet är treårigt sen 2016 och finansieras av Arvsfonden.

Beskrivning av uppdraget
Som ungdomsledare på Newcomers Youths sommarläger arbetar du pass både dag och kväll. På sommarlägret kommer det unga hbtq-personer mellan 15-25 år som är i asylprocessen, som tidigare varit i en asylprocess eller som flytt till Sverige men haft annan migrationsprocess än asyl. Som ungdomsledare är din roll att tillsammans med Newcomers Youth anställda och andra ungdomsledare bland annat att:

 • Hjälpa till med alla praktiska delar såsom transportinfo, packa, ställa upp material etc.
 • att leda och arrangera aktiviteter
 • berätta om Newcomers Youth
 • hålla i workshops tillsammans med workshopledare
 • svara på frågor och hänvisa till stödverksamheter
 • förmedla kunskap om sexualitet, kön och könsidentitet
 • stötta deltagarna i identitetsprocesser och stärkande processer

Du kommer att få ett schema för dina arbetsuppgifter och arbetstider under lägret.

Krav

 • Att du har antingen tidigare arbetslivserfarenhet eller ideellt engagemang i ungdomsverksamhet, verksamhet för och med asylsökande, eller hbtq-verksamhet.
 • Att du har erfarenheter och kunskap om rasism och homo, bi- och transfobi.
 • Att du är och definierar dig som hbtq-person.
 • Att du är över 18 år gammal.
 • Att du pratar både svenska och engelska.  
 • Att du kan arbeta på lägret antingen 12-13 eller 12-15 augusti.

Övrig information:

Det ingår ersättning efter överenskommelse!

Arbetstider: flexibelt

Uppfyller du kraven och vill bidra till Newcomers Youths verksamhet vill vi att du kontaktar oss och berättar kortfattat om dig själv och hur du uppfyller kraven. Skriv till tine@rfslungdom.se

Vill du hellre ringa direkt kan du boka telefontid för samtal på 076 322 46 78 på sms.