Bli ungdomsledare på Newcomers Youths mötesplats i Stockholm

Vill du bidra till RFSL Ungdoms verksamhet för unga hbtq-personer som har erfarenhet av asyl- och migration.

OBS! du ska själv identifierar dig som hbtq-person och du kan prata farsi eller dari (du behöver inte kunna läsa eller skriva). Övriga krav beskrivs nedan!

Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år. Det övergripande syftet med projektet är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående. Vi arrangerar regelbundet olika aktiviteter. Bland annat erbjuder vi juridisk rådgivning, trygga mötesplatser och skapande-workshops. Läs mer om de olika aktiviteterna på Newcomers Youths hemsida. Projektet är treårigt sen 2016 och finansieras av Arvsfonden.

Beskrivning av uppdraget
Som ungdomsledare arbetar du på 3-4 timmar i veckan på Newcomers Youths mötesplats i Stockholm. Du förväntas även att kunna arbeta extra för terminsplanering en gång per termin. På mötesplatsen kommer det unga hbtq-personer mellan 15-25 år som är i asylprocessen, som tidigare varit i en asylprocess eller som flytt till Sverige men haft annan migrationsprocess än asyl. Som ungdomsledare är din roll att tillsammans med samordnare och andra ledare bland annat att:

 • att leda och arrangera aktiviteter på mötesplatsen
 • berätta om Newcomers Youth för nya deltagare
 • hålla i workshops tillsammans med workshopledare
 • svara på frågor och hänvisa till stödverksamheter
 • förmedla kunskap om sexualitet, kön och könsidentitet
 • förmedla information om sexualitet, kön och könsidentitet
 • stötta deltagarna i identitetsprocesser och stärkande processer

Krav

 • Att du har antingen tidigare arbetslivserfarenhet eller ideellt engagemang i ungdomsverksamhet, verksamhet för och med asylsökande, eller hbtq-verksamhet.
 • Att du har erfarenheter och kunskap om rasism och homo, bi- och transfobi.
 • Att du är och definierar dig hbtq-person.
 • Att du kan prata farsi eller dari.  
 • Att du är över 18 år gammal.
 • Att du pratar både svenska och engelska.  
 • Att du kan arbeta i Stockholm på fredagkvällar mellan 4:30 – 19:30/20:00.  

Övrig information:
Det ingår ersättning efter överenskommelse! 
Arbetstider: fredagar mellan 16:30-19:30/20:00
Tillträde: så snart som möjligt.

Uppfyller du kraven och vill bidra till Newcomers Youths verksamhet vill vi att du kontaktar oss och berättar kortfattat om dig själv och hur du uppfyller kraven. Skriv till tine@rfslungdom.se

Vill du hellre ringa direkt kan du boka telefontid för samtal på 076 322 46 78 på sms.