Engagera dig

Deltagare

Är du en ung nyanländ hbtq-person eller ung hbtq-person som ska eller har sökt asyl? Då är du välkommen att kontakta oss för råd eller bara för att prata och umgås tillsammans med oss och andra personer som är eller har varit i samma situation som dig.

Bra att veta är att vi inte kan biträda ditt ärende. Dessutom så har vi ingen direkt kontakt med handläggare på migrationsverket.

Volontär

Som volontär blir du en viktig person i olika delar av kontakt med målgruppen. Det kan handla om att finnas som resursperson på läger samt resursperson för när det är social mötesplats eller kreativ workshop. Vi erbjuder regelbunden handledning kring bemötandet av asylsökande hbtq-personer i olika delar av deras processer

Vill du vara volontär? Maila en beskrivning av vem du är till newcomers@rfslungdom.se Uppdraget är ideellt.

Jurist

Vi erbjuder en utbildning för jurister tillsammans med en jurist i projektet. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om unga hbtq-personers situation i asylprocessen samt ge färdigheter för offentliga biträden att kunna representera unga newcomers i asylprocessen.
Dessutom erbjuder vi plats i vårt nätverk hbtq-juristerna där du tillsammans med andra har fått grundläggande kunskap för att kunna råd ge vår målgrupp eller vara till hjälp på andra sätt som är relevanta för vår målgrupps välbefinnande.