becoming-part-of-europe-logo

Genus och HBTQ-gruppen för Becoming a Part of Europe

Överblick

Newcomers Youth (NCY) har fått uppdraget att i partnerskap med Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor (MUCF) leda arbetsgruppen Genus och HBTQ i projektet Becoming a Part of Europe (BpE).

Mål och aktivitet

Genom samtal, workshops och en tvådagarskonferens i slutet på maj, har arbetsgruppen tagit fram och presenterat rekommendationer för att förbättra policys gällande mottagande av unga migranter, flyktingar och asylsökande i Europa.

Deltagare och Processledare*

Arbetsgruppen Genus och HBTQ består av yrkesverksamma experter från åtta länder

Becoming a Part of Europe

Becoming a Part of Europe är ett projekt inom EU’s Ungdomsstrategi (2010-2018). Projektet ämnar uppmuntra till internationellt samarbete, kunskapsutbyte och dokumentation av metoder för bra mottagande och inkludering av unga med migranterfarnehet i Europa.

Läs mer om Becoming Part of Europe