Mötesplats

24 november, 17-19
Mötesplatsen är en plats där unga newcomers kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med och förhoppningsvis underlätta vardagen på något sätt. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varannan fredag i centrala Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta Valentina på valentina@rfslungdom.se

 

Mötesplats

1 december, 17-19
Mötesplatsen är en plats där unga newcomers kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med och förhoppningsvis underlätta vardagen på något sätt. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varannan fredag i centrala Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontatka Valentina på valentina@rfslungdom.se