Juridisk rådgivning via chat

22 januari, 13:00-16:00
Plats: Chat

Under den juridiska rådgivningen har du möjlighet att, tillsammans med en asyljurist, diskutera ditt fall och få stöd och råd i din asylprocess utifrån ett barn- och hbtq-perspektiv.

Du får bland annat tips om hur du kan gå vidare i ditt asylärende och råd om vart du kan vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

Den juridiska rådgivningen är på måndagar från 13.00-16.00 via chat. Mejla newcomers@rfslungdom.se eller skicka SMS/WhatsApp till 076-322 46 78 för att boka tid.

Juridisk rådgivning i Stockholm

25 januari, 13:00-16:00
Plats: Stockholm

Under den juridiska rådgivningen har du möjlighet att, tillsammans med en asyljurist, diskutera ditt fall och få stöd och råd i din asylprocess utifrån ett barn- och hbtq-perspektiv.

Du får bland annat tips om hur du kan gå vidare i ditt asylärende och råd om vart du kan vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

Den juridiska rådgivningen är på torsdagar från 13.00-16.00 via chat. Mejla newcomers@rfslungdom.se eller skicka SMS/WhatsApp till 076-322 46 78 för att boka tid.

Mötesplatsen!

26 januari, 17:00-19:00
Plats: Stockholm
Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande newcomers  kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter, trygga platser och kreativa processer. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film, teater eller lär oss att skriver dikt. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varje fredag i Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta oss på newcomers@rfslungdom.se eller fyll i svaren här under

Mötesplatsen!

2 februari, 17:00-19:00
Plats: Stockholm
Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande newcomers  kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter, trygga platser och kreativa processer. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film, teater eller lär oss att skriver dikt. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varje fredag i Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta oss på newcomers@rfslungdom.se eller fyll i svaren här under

Mötesplatsen

9 februari, 17:00-19:00
Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande newcomers  kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter, trygga platser och kreativa processer. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film, teater eller lär oss att skriver dikt. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varje fredag i Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta oss på newcomers@rfslungdom.se eller fyll i svaren här under

Mötesplatsen

16 februari, 17:00-19:00
Plats: Stockholm
Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande newcomers  kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter, trygga platser och kreativa processer. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film, teater eller lär oss att skriver dikt. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varje fredag i Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta oss på newcomers@rfslungdom.se eller fyll i svaren här under

Mötesplatsen

23 februari, 17:00-19:00
Plats: Stockholm
Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande newcomers  kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter, trygga platser och kreativa processer. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film, teater eller lär oss att skriver dikt. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varje fredag i Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta oss på newcomers@rfslungdom.se eller fyll i svaren här under

Mötesplatsen

2 mars, 17:00-19:00
Mötesplatsen är en plats där unga asylsökande newcomers  kan mötas. Det är en plats där fokus ligger på att stärka varandra genom olika typer av aktiviteter.

Fokus på mötesplatsen är rättigheter, trygga platser och kreativa processer. Detta är vägledande tema under alla träffar. Ibland bjuder vi in externa gäster som pratar om rättigheter, kroppen eller så skiftar vi fokus en kväll och lär oss hur man skapar film, teater eller lär oss att skriver dikt. Ibland, kollar vi på film och äter popcorn.

Ledarnas roll på mötesplatsen är att fungera som vuxna förebilder för ungdomarna att identifiera sig med. Det jobbar alltid 2-3 ledare på mötesplatsen.

Tiderna är 17-19:00 varje fredag i Stockholm.

Vill du komma till mötesplatsen eller har andra frågor? Kontakta oss på newcomers@rfslungdom.se eller fyll i svaren här under