Om oss

Newcomers Youth är en verksamhet inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtqi-personer och unga hbtqi-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år. Det övergripande syftet med projektet är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående, arbeta för ökade rättigheter och bedriva politisk påverkan.

Vi arrangerar regelbundet olika aktiviteter. Bland annat erbjuder vi juridisk rådgivning, trygga mötesplatser och skapande-workshops. Läs mer om de olika aktiviteterna under respektive flik i menyn verksamhet.

Inom Newcomers Youth har vi följande projekt:
– Newcomers Youth 2.0 ett treårigt projekt som är finansierad av Arvsfonden.
– Attention Detention ett projekt riktat till förvarstagna som är finansierad av Stenbecks Stiftelsen.
– Mötesplatser på i Luleå, Sundsvall och Göteborg finansierad av Länstyrelsen Norrbottens län, Länstyrelsen Götalands län och Länstyrelsen Västranorrlands län.
– Mötesplatsen i Stockholm finansierad av Socialnämnden Stockholms stad.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera människors rättigheter. Vi bildades 1999 som en avdelning i RFSL men 2003 blev vi ett eget förbund. RFSL Ungdom har en bred verksamhet som innefattar allt från sociala aktiviteter till politisk påverkan. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Du kan bli medlem i RFSL Ungdom här.