Om oss

Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl mellan 15 och 25 år (unga newcomers). Det övergripande syftet med projektet är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående.

Vi jobbar efter fem delmål inom Newcomers Youth:

  • Unga Newcomers har tillgång till fysiska mötesplatser
  • Unga Newcomers har tillgång till kapacitetsstärkande verksamhet
  • Unga Newcomers har ökad kunskap om sina rättigheter och verktyg att tillvarata dess
  • Unga Newcomers har en ökad rättsäkerhet
  • Unga Newcomers upplever RFSL Ungdom som en tillgänglig organisation

För att uppnå dessa delmål arrangerar vi regelbundet olika aktiviteter. Bland annat erbjuder vi juridisk rådgivning, trygga mötesplatser och skapande-workshops. Som en del av projektet driver vi, tillsammans med RFSL, pop-up butiken Recycle the Rainbow. Under projektets gång kommer vi även att utbilda personer som kommer i kontakt med målgruppen. Läs mer om de olika aktiviteterna under respektive flik i menyn verksamhet.

Projektet är treårigt och finansieras av Arvsfonden.

RFSL Ungdom

RFSL Ungdom är ett ungdomsförbund som jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queera människors rättigheter. Vi bildades 1999 som en avdelning i RFSL men 2003 blev vi ett eget förbund. RFSL Ungdom har en bred verksamhet som innefattar allt från sociala aktiviteter till politisk påverkan. Vår vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Du kan bli medlem i RFSL Ungdom här.