Sommarläger

Newcomers Youths sommarläger - Återkommer med information om 2019
Lägret kommer att fokusera på olika frågor som rör bland annat rättigheter och asylprocess. Men vi kommer också att bada, spela spel, chilla och ha kul!

Ju mer tiden närmar sig kommer vi att planera roliga aktiviteter till lägret. Mer information kommer komma!

Har du några idéer? Berätta gärna för oss på newcomers@rfslungdom.se

Är du ung nyanländ hbtq-person eller ung hbtq-person som ska eller har sökt asyl och är mellan 15-25 år? Vill du följa med? Anmäl dig nedan.

  • Datum för läger åter kommer vi med.
  • Information om platsen kommer att skickas ut.
  • Newcomers Youth betalar för resor, kost och logi.
  • Du kan anmäla interesse i formuläret nedan!