fbpx

ATTENTION DETENTION RAPPORTEN

Denna rapport är ett delmål för projektet Attention: Detention. Rapporten består av en intervjustudie om unga hbtq-personer i förvar. Rapporten är uppdelad utifrån två teman kopplat till hbtq-ungdomars situation på förvaren; trygghet och säkerhet respektive bemötande.

Rapporten innehåller en erfarenhetsinsamling från Newcomers Youths juridiska rådgivare, berättelser om tre HBTQI-ungdomar som har erfarenhet av att sitta i förvar och intervjuer med två representanter från Migrationsverket.

I slutet av rapporten presenteras slutsatserna av studien tillsammans med ett antal rekommendationer till Migrationsverket gällande hur deras arbete med hbtq kan förbättras utifrån situationen på förvaren.

Personerna som spelade in rösterna till ljudboken är inte samma personer som intervjuats i texten, förutom i förordet från organisationens styrelse som lästs in av ordföranden Jêran Rostam.

Rapporten är skriven och inspelad på svenska.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss!

ATTENTION DETENTION

Projektet ”Attention Detention” syftar till att motverka bristen på information om vilka rättigheter som HBTQI-ungdomar har på Migrationsverkets förvar. Målet är att förbättra rättssäkerheten för unga HBTQI-personer under asylprocessen och på så sätt främja deras psykiska och fysiska välbefinnande. Situationen för unga HBTQI-flyktingar är särskilt komplex. Till exempel kan det vara svårt om man är rädd att prata om sin sexualitet eller könsidentitet. Det kan innebära en risk för avslag på asylansökan och följaktligen en risk för att hamna i förvar.

Genom att använda ett rättighetsbaserat perspektiv inkluderar detta projekt besök på Migrationsverkets förvar. De rekryterade volontärerna är de som besöker dessa förvaren och deras mål är att  stötta unga HBTQI-personer genom att lyssna, ge råd och information om deras rättigheter.

Slutprodukten är en rapport som vi hoppas ska bidra till förbättring av asylsystemet. Rapporten kommer att skickas till EU och distribueras internationellt för att främja asylrätten. Projektet belyser och fokusera på levnadsvillkoren, rösterna och berättelserna av unga hbtq-personer som tagits i förvar av Migrationsverket.

Attention: Detention är finansierat av Stenbecks stiftelse.