fbpx

ATTENTION DETENTION RAPPORTEN

Denna rapport är ett delmål i projektet Attention:Detention. Rapporten är en intervjustudie gällande situationen för hbtq-ungdomar på förvar.

Rapporten innehåller en sammanställning av erfarenheter från Newcomers Youths juridiska rådgivning, berättelser av tre hbtq-ungdomar som har erfarenhet av att sitta i förvar samt sammanställningar av intervjuer med två representanter från Migrationsverket.

Personerna som spelat in rösterna till ljudboken har inget att göra med texten. Förutom i förordet från förbundsstyrelsen som läses upp av förbundsordförande Jêran Rostam.

ATTENTION DETENTION

Projektet ”Attention Detention” syftar till att motverka bristen på information om sina rättigheter som hbtqi-ungdomar på Migrationsverkets förvar har. Målet är att bidra till att förbättra unga hbtqi-personers rättssäkerhet under asylprocessen och därmed verka för ökad mental och fysisk hälsa. Unga hbtqi-flyktingars situation är särskilt komplex, exempelvis om man av rädsla för att berätta om sin sexualitet eller könsidentitet riskerar att få avslag på sin ansökan och därmed kan komma att hamna i förvar.

Genom ett rättighetsbaserat perspektiv kommer projektet att genomföra besök på Migrationsverkets förvar. För detta har volontärer rekryterats som på plats på förvaren kommer att stötta unga hbtqi-personer genom att lyssna, ge stöd, råd och information om deras rättigheter.

Slutligen kommer en rapport att skrivas vars resultat vi hoppas kommer att bidra till en förbättring av asylsystemet. Rapporten kommer att skickas till EU och spridas internationellt för att främja försvaret av asylrätten. Detta projekt kommer att lyfta och synliggöra livsvillkor, röster och berättelser om unga hbtqi-personer från Migrationsverkets förvar.

Attention: Detention är finansierat av Stenbecks stiftelse.