fbpx

Becoming a Part of Europe har till uppgift att uppmuntra internationellt samarbete, kunskapsdelning och dokumentation av rekommendationer att arbeta för social inkludering av ungdomar med migrantbakgrund, är ett projekt inom ramen för EU: s ungdomsstrategi (2010–2018).

I samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har Newcomers Youth (NCY) valt att bli ledare för Gender & HBTQ-arbetsgruppen för projektet Becoming a Part of Europe (BpE).

Mål och aktiviteter: att delta i diskussioner, sammankalla till en två-dagars konferens i slutet av maj och utveckla dokumentation av rekommendationer för att förbättra politiken relaterad till unga migranter, flyktingar och asylsökande.

Gender & HBTQ-arbetsgruppen består av experter från åtta länder.

Sverige: RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, Youmo, Solna kommun, IT-guide, Ensamkommandes FörbundMyndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Slovenien: Pekarna Magdalenske mreže. Belgien: VZW JONG. Tyskland: Sozialtherapeutische Hilfen und Beratung. Italien: Agenzia Giovani, Associazione Giosef Unito. Malta: Aġenzija-Żgħażagħ. Nederländerna: Ministeriet för europeiska frågor och jämställdhet. Portugal: Stichting Secret Garden, Intercultural Association FOR ALL.

_______________________________________________

Om Becoming A Part of Europe