fbpx

Jag vill vara fri är en rapport från Newcomers Youth – RFSL Ungdoms projekt för HBTQI-ungdomar med asylerfarenhet. Rapporten består av två delar: en juridisk granskning av HBTQI-ungdomars asylärenden och nio berättelser från HBTQI-asylsökande.

Den juridiska granskningen fokuserar på att analysera användningen av tillförlitlighetskriterier i processen av trovärdighetsbedömning. Berättelserna ger verkliga exempel på hur det är att söka asyl i Sverige som ung HBTQI-person.

Rapporten kombinerar det juridiska perspektivet med ungdomars berättelser. På så vis visas den klyfta som ibland uppstår upp, mellan den juridiska verkligheten och den upplevda verkligheten. Grunden i rapporten är det arbete som Newcomers Youth bedrivit sedan 2016 med att skapa mötesplatser och ge juridisk rådgivning till unga HBTQI-asylsökande, nyanlända och papperslösa. Erfarenheterna visar att denna grupp av barn och unga är mycket utsatta och att det ofta är svårt för dem att säkra, och tillvarata, sina rättigheter inom asylsystemet.

Med allt detta i åtanke är syftet med rapporten att presentera och belysa unga HBTQI-asylsökandes erfarenheter och situationer och ge rekommendationer till relevanta myndigheter på vad som kan förbättras.

“Jag mådde så bra när jag fick komma till Sverige, då jag äntligen kunde få vara mig själv. Inte behöva vara rädd för att någon skulle vara efter mig. Men det var svårt att leva som öppet gay i en småstad som Boden. Jag bodde med tre andra män, som jag inte kände mig bekväm med på grund av att de kom från samma kultur som mig och dessutom var heterosexuella. Jag fick ta emot massa kränkande kommentarer och det var ingen som hjälpte mig.”

David, 23 år från Marocko

Rekommendationer till Migrationsverket och migrationsdomstolarna inom ramen för den rättsliga granskningen:

  1. Inkludera intersexpersoner och intersexperspektiv i arbetet med hbtq-frågor.
  2. Utvärdera tillämpningen av detaljrikedom kriteriet och konstanskriteriet i hbtq-ärenden samt andra ärenden där inre processer och identitetsresor ska redogöras för och reflekteras kring.
  3. Utvärderingen bör innefatta normkritiska analyser av tillämpandet samt kring tillämpningen ur ett perspektiv som kan identifiera hegemoniska diskurser. Tillämpningen av dessa kriterier bör upphöra i avvaktan på utvärderingen.
  4. Frångå tillämpandet av kriteriet om allmän trovärdighet samt realism kriteriet inom ramen för tillförlitlighetsbedömningar i hbtq-ärenden.