fbpx

Jag vill vara fri är en rapport från Newcomers Youth – RFSL Ungdoms projekt för hbtqi-ungdomar med asylerfarenhet. Rapporten innehåller dels en rättslig granskning av hbtqi-ungdomars asylärenden och i synnerhet användandet av tillförlitlighetskriterier i trovärdighetsbedömningar. Men den innehåller även nio hbtqi-ungdomars berättelser om deras erfarenheter av att söka asyl i Sverige.

Det rättsliga perspektivet har vävts samman med berättelserna eftersom den juridiska verkligheten och den upplevda erfarenheten inte alltid stämmer överens. Newcomers Youth har sedan år 2016 erbjudit nyanlända, asylsökande och papperslösa hbtqi-ungdomar sociala mötesplatser och juridisk rådgivning. Projektets erfarenheter efter dessa fyra år är att dessa barn och ungdomar är en mycket utsatt grupp och att de ofta har svårt att tillvarata sina rättigheter inom asylsystemet. Syftet med rapporten är att lyfta situationen för projektets målgrupp samt komma med rekommendationer till relevanta makthavare för att åstadkomma en förbättring.

“Jag mådde så bra när jag fick komma till Sverige, då jag äntligen kunde få vara mig själv. Inte behöva vara rädd för att någon skulle vara efter mig. Men det var svårt att leva som öppet gay i en småstad som Boden. Jag bodde med tre andra män, som jag inte kände mig bekväm med på grund av att de kom från samma kultur som mig och dessutom var heterosexuella. Jag fick ta emot massa kränkande kommentarer och det var ingen som hjälpte mig.”

David, 23 år från Marocko

Rekommendationer till Migrationsverket och migrationsdomstolarna inom ramen för den rättsliga granskningen:

  • Inkludera intersexpersoner och intersexperspektiv i arbetet med hbtq-frågor.
  • Utvärdera tillämpningen av detaljrikedomskriteriet och konstanskriteriet i hbtq-ärenden samt andra ärenden där inre processer och identitetsresor ska redogöras för och reflekteras kring.
  • Utvärderingen bör innefatta normkritiska analyser av tillämpandet samt kring tillämpningen ur ett perspektiv somkan identifiera hegemoniska diskurser. Tillämpningen av dessa kriterier bör upphöra i avvaktan på utvärderingen.
  • Frångå tillämpandet av kriteriet om allmän trovärdighet samt realismkriteriet inom ramen för tillförlitlighetsbedömningen i hbtq-ärenden.