fbpx

Är det något ord som du inte förstår?
Här har vi förklarat flera ord som vi ofta använder.


Hbtqi står för homosexuell (homo), bisexuell (bi), trans, queer och intersex. Det är ett samlingsbegrepp för frågor som rör både sexualitet och kön. Gemensamt för hbtq-personer är att vi bryter mot heteronormen!


Lesbisk eller Gay är personer som blir kär i eller sexuellt attraherad av personer som har samma kön som sig själva. Det är upp till varje person att definiera sig själv.


Bisexuell är personer som blir kär i eller sexuellt attraherad av personer oavsett kön. Det är upp till varje person att definiera sig själv.


Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill förändra sin kropp och byta juridiskt kön (transsexuell), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender). Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.


Queer är ett svårt begrepp att definiera. Det kan syfta till både identitet, sexualitet eller sexuell praktik. Om du till exempel vill bryta mot heteronormen eller använda ett annat begrepp för att beskriva dig själv istället för en viss könstillhörighet eller sexuell läggning kan queer användas.

Intersex står för en mängd olika tillstånd där en person föds med en reproduktiv eller sexuell anatomi som inte tillsynes passar in i de typiska definitionerna av kvinna eller man.


Asexuell är personer som inte känner sig intresserade av att ha sex eller inte känner sig sexuellt attraherad av andra.

Självdefinition är hur du identifierar dig själv i matrisen av komplexa interpersonella och sociala roller. Denna term är väldigt viktig för HBTQI-personer när det kommer till identifiering av sin könsidentitet, sexuella läggning eller pronomen. Varje HBTQI-person går igenom en specifik process av självidentifiering och självupptäckt. Detta händer på grund av de rådande heteronormerna i samhället. Så termen kan vara en viktig påminnelse om att du alltid har rätt att själv välja hur du vill identifiera dig. Din självdefinition kan förändras över tid, och du har också rätt att inte identifiera dig alls.

Pronomen är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen kan hänga ihop med ens kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: ”Vilket pronomen har du?/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig”).

Normer är oskrivna regler, idéer och ideal som kontrollerar hur man förväntas vara, leva och se ut. Heteronormen innebär att det i vårt samhälle finns en massa outtalade regler, föreställningar och förväntningar som begränsar hur och vem man får vara ifråga om kön och sexualitet. Heteronormen skapar bland annat en tydlig förväntan på alla människor att vara antingen män eller kvinnor och att man hela livet ska identifiera sig med det kön man tilldelades vid födseln. Enligt heteronormen ska dessutom män vara manliga eller maskulina, kvinnor vara kvinnliga eller feminina, och män och kvinnor förväntas bli kära i och attraherade av varandra. Kön och sexualitet är tätt sammankopplade på detta sätt. Som normbrytare missgynnas alltså gruppen hbtq-personer av heteronormen, men på olika sätt. Normer hänger ihop med maktstrukturer i samhället och kan ta sig uttryck på flera olika nivåer. På en individuell nivå i relationer och i socialt samspel, på en institutionell nivå som exempelvis på arbetsplatser eller inom välfärden, och på en strukturell nivå som till exempel lagstiftning som skapar bristande rättigheter eller ojämlika villkor.

Heteronormer är oskrivna regler, idéer och ideal i samhället som beskriver förväntningarna på hur en människa ska bete sig, leva och se ut. Dessa normer föredrar heterosexualitet framför homosexualitet och cis-kön framför transpersoner. De påverkar alla, och anger regler, förväntningar och idéer om kön, kärlek och sexualitet. Heteronormativa normen kräver att män ska vara maskulina och kvinnor feminina. Det begränsar och hindrar människor från att utforska och upptäcka sig själva. Dessa normer påverkar alla som inte tillhör dessa kategorier negativt.

Cisnormen: det finns flera normer som hänger ihop med heteronormen. En av dem är cisnormen, att man förväntas vara cisperson. Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger ihop på ett linjärt sätt. En person som föddes med snippa och då fick ”kvinna” registrerat i folkbokföringen, som ser och alltid har sett sig själv som tjej/kvinna och som andra personer uppfattar som en tjej/kvinna är till exempel en cistjej/ciskvinna. ”Cisperson” är ett relativt nytt ord. Det är ett ord som är bra att ha då det beskriver personer som följer normen. Det behövs ord inte bara för den som bryter mot normerna, utan även för att tala om den som följer normerna. Många cispersoner har aldrig ens tänkt på att de har en könsidentitet, så ordet kan också fungera som ett sätt att uppmärksamma detta.

Sexuell läggning består av fem olika delar:


  • sexuellt intresse- handlar om vem man blir tänd på och med vem man vill ha sex med
  • romantiskt intresse - handlar om vem man blir kär i

Vissa människor kanske blir kära i alla oavsett kön men vill bara ha sex med samma kön som en själv. Vissa människor är asexuella, det vill säga inte har ett sexuellt intresse, men samtidigt är biromantiska – det vill säga att de blir kära i personer oavsett kön.

  • sexuell praktik – handlar om vem man har sex med
  • romantisk praktik- handlar om vem man är i ett förhållande med

De två sistnämnda, sexuella och romantiska praktiker är sammanflätade. Det är en fråga om hur du väljer att ha dina relationer. Vissa människor kan ha flera sexpartners och ett romantiskt förhållande, eller tvärtom.

  • identitet - handlar om hur du definierar dig själv (homosexuell, bisexuell, asexuell osv.)

Kön består av fyra olika delar:

  • könsidentitet (mentalt kön) - handlar om det kön som man känner sig som. Det är så som man känner sig i sitt hjärta och själsligt. Det behöver överensstämma med hur kroppen ser ut. Personer vars könsidentitet inte stämmer överens med det kön som tilldelats vid födseln kan välja att ändra kroppen och juridiskt kön. Alla transpersoner väljer inte att göra detta.

  • könsuttryck (socialt kön) - handlar om hur man uttrycker sig i fråga om kön. Det kan man göra till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, röst och socialt beteende.

  • Tilldelad kön (biologiskt kön) - handlar om kön så som blivit definierat av läkaren baserat på inre och yttre könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer.

  • juridiskt kön – handlar om det kön som finns registrerat i folkbokföring, i passet eller på legitimationen. I Sverige finns det endast två juridiska kön: kvinna och man. Men i vissa länder finns flera juridiska kön.

Könsbekräftande behandling är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan till exempel vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning.