fbpx

NOT ALONE IN EUROPE

Projektet ”Not Alone in Europe” har huvuduppgiften att ge en bred och specialiserad utbildning i HBTQI+ -paradigmen till personer som utvecklar sitt arbete i kontakt med unga HBTQI+ migranter, flyktingar och asylsökande, som ungdom och socialarbetare, lärare och gemenskapsmedlarna, eller ens själva. Projektet finansieras av Erasmus +.

Syfte och mål

 • Projektets syfte är att bidra till social integration av YLMRA och uppmuntra dem att vara aktörer för förändring genom att organisera kapacitetsuppbyggande kurser, organisera multiplikator evenemang i varje partnerland och skapa material för att möta deras utsatta situation. Projektets konkreta mål är:
  > Att stärka, engagera, inspirera och stödja unga HBTQI+ migranter, flyktingar och asylsökande i europeiska länder.
  > Att utveckla kompetenser och stödja social- och ungdomsarbetare, lärare och samhällsmedlare om hur man bättre kan inkludera intersektionalitet och HBTQI+  perspektiv i sina aktiviteter.
  > Att skapa synergier för nätverks- och samarbetsstrategier bland ungdomsorganisationer som arbetar med YMRA i Europa.
  > Att skapa innovativt ungdomsarbete och intersektionella metodiska verktyg som kan överföras till associerade partners och andra organisationer för att dela projektets resultat och erfarenheter.

Målgrupp

 • De grupper som programmet riktar sig till är både unga arbetare, lärare, samhällsförmedlareoch socialarbetare i kontakt med YLMRA, såväl som de unga HBTQI+ migranterna, flyktingarna och asylsökande själva.
 • > Ungdomsarbetare, lärare, samhällsmedlar och socialarbetare i Europa som arbetar med YMRA och vill bli NAE-projektledare.
 • > Unga HBTQI-migranter, flyktingar och asylsökande i Europa.

Projektfaser

 • Projektet innehåller flera aktiviteter som kommer att genomföras enligt följande: Kursen för Kapacitetsbyggnad i Sverige i oktober 2019. Genom den omfattande erfarenheten av RFSL Ungdom, deltar deltagarnas arbete med innovativa ungdomsarbetsmetoder och praxis, inklusive riktlinjer, metodiska aktiviteter och aktivitetsförslag. Huvudsyftet är att förbereda deltagare för organisering av efterföljande aktiviteter i sina hemländer genom metoder för icke-formell utbildning som täcker den teoretiska grunden för HBTQI+ -frågor inklusive terminologi, frågor om mänskliga rättigheter, juridiska frågor, och asylrättigheter samt frågan om hur man når målgruppen. I slutet av aktiviteten förväntasDeltagarna förvärva tillräckliga färdigheter för att genomföra multiplikator aktiviteter i vart och ett av sina länder.
 • Ett Intermediate Möte kommer i Turkiet i mars 2020 med deltagande av alla organisationer som är involverade i projektet.
 • Multiplikator Evenemang: från mars till oktober 2020 implementerar varje partnerorganisation minst två aktiviteter inom multiplikator evenemangen.
 • Innovationsutvecklingsmötet i Coma-Ruga (Katalonien) i november 2020, där 22 utövare, unga migranter och flyktingar från de lokala grupperna som stöds av varje partnerorganisation kommer att samlas med målet att diskutera om utmaningar och bästa praxis genom alla multiplikatorshändelser. Bland målen med detta evenemang är att se över och utveckla innovativa ungdomsarbetsmetoder och utveckla samarbetsstrategier inom Erasmus + Youth in Action-programmet.
 • Slutligen, I April 2021, Kommer ”Dissemination Meeting” att hållas I Italien, där den framställda metodisk material delas med kollegorna och med de som är intresserade av att genomföra projektet ”Not Alone in Europe&quot”

Partner Organizations

Solidarity Now - Greece

SolidarityNow (SN) is a non-profit, humanitarian organization founded in 2013, with the initiative of the Open Society Foundations, to respond to the needs of the most vulnerable and marginalized groups, irrespective of race, religion or ethnicity. SN’s Headquarters are in Athens, with large operations in Thessaloniki and an array of activities across the country. The organization’s vision is to improve people’s lives and to empower them to create a just and inclusive society. SN’s actions fall under three main strategic priorities: a) Safety and protection; b) Catalysing livelihoods opportunities; c) Strengthening the independence of civil society and defending open society values. SN has to date directly reached more than 300,000 beneficiaries through an array of programming including service provision, shelter, education, accessing the labor market, and community engagement, with advocacy effort, closely linked to and strengthening its programmatic interventions.

Jesuit Refugee Service - Serbia

Starting our mission in Serbia in 2016 we explored the need and opportunities to find the best possible way to help those who need it. Working on the field, communicating with other civil society organizations, and with government institutions, we identified a gap in the protection of unaccompanied minors which is why we established “Pedro Arrupe” Integration House back in May 2017. Since then, we provided accommodation to more than 80 children, who were identified as victims of sexual violence, exploitation, smuggling and potential victims of human trafficking or they were just too young to be alone anywhere.
Supported by our donors, in cooperation with Serbian authorities, our experience was being presented as an example of good practice to all actors involved in refugee protection in Serbia in the fields of integration, protection, and promotion of human rights of children. This gives us a good position to advocate for the rights of children in other fields such as education. Community-based services and better legal protection.
Integration House “Pedro Arrupe” is a shelter designed to accommodate vulnerable unaccompanied children who have been separated from their families. The goal of the House is to integration into a new society. To do this, the House provides not only food, shelter, clothing, and basic medical necessities, but gives its beneficiaries the opportunities of education and fun.

Association of Human Rights Educators - Spain

The mission of the Association of Human Rights Educators (AHEAD) is to promote human
rights education (HRE) as a requisite to strengthen the commitment towards a culture of
peace, democracy, and solidarity.
Our projects directly work with educators both from the formal and non-formal education
sectors, children, young people, and adult learners. We combine both the local and
the international dimension of our work and we have therefore projects at the local level (from
schools to Universities, municipalities to regional authorities) and at international level
(Europe, Mediterranean)

Noorteorganisatsioon Trajectorya - Estonia

MTÜ Noorteorganisatsioon Trajectorya is a not-for-profit, non-political and non-
governmental Training Organization. It was established in 2005 with the aim to promote
lifelong learning and non-formal education as tools for intercultural dialogue.
MTÜ Trajectorya implements activities, creates educational materials, and provides training
and consultancy to non-governmental organizations and educational institutions working
with children, young people, and adult learners.

Casero LGBT Center - Italy

Cooming soon

Multiplier Events

Greece

Solidarity Now is organizing its multiplier event on the 18th of September 2020 in Athens, Greece. Their main target group is LGBTQI refugees, migrants, and asylum seekers. The purpose of this event is to inform them about their rights in Greece and available services. This event is done in collaboration with Safe Place International, Praksis, Emantes, and “Not Alone in Europe” project participants.
The program consists of a session on LGBTQI+ terminology and queer history in Greece, a session on refugees, asylum seekers, and migrants’ rights in Greece in relation to the asylum process, access to healthcare, employment, and housing, and a session on available services and safe spaces for the target group. The multiplier event’s program ends with a session where the participants will empower each other by sharing their stories, hopes, and voicing their opinions.
The methodology used for this multiplier event is a form of workshops and info sessions.

Serbia

JRS is holding its multiplier event in a form of one-day training. This event is held on the 9th of January 2020 in Serbia, both in Belgrade and Vranje. Its main target group is the humanitarian workers, social workers, youth workers, asylum lawyers, and workers in Commissariat for Refugees and Migration in Serbia. It is done in collaboration with ATINA: Citizens’ Association against Human Trafficking and Gender-based Violence, CRPC: Crisis Response and Policy Centre, Belgrade Centre for Human Rights, and ERA: LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey.
The multiplier event’s purpose is to strengthen the support system for LGBTQ+ refugees and migrants. At the same time, this is an opportunity for the main target group to connect and make a future collaboration for their organizations and institutions that work with refugees and LGBT persons. The event’s program consists of an introduction in the form of INPUT TEST (test of basic information about LGBTQ+ and experience in work with LGBTQ+ refugees and migrants), and LGBTQ+ Informator (session on the LGBTQ + terminology and establishment of the LGBTQ+ movement in Serbia, as well as their challenges). After that, the case manager at ATINA will have a presentation on their experiences with running a shelter for victims of human trafficking, including LGBTQ+ refugees. The second presentation is focused on the asylum procedure for LGBTQ+ refugees and migrants and it is held by a representative from the Belgrade Centre for Human Rights. The event ends with the Living Library where LGBTQ+ migrants and refugees will share their stories and OUTPUT TEST that has a format of an evaluation form.
The methodology used for this multiplier event is both formal and informal.

Spain

Ahead is organizing a multiplier event on the 2nd of November 2020 in Barcelona, Spain. Its main target group is professionals who work with migrants and refugees. Its purpose is to raise awareness about LGBTIQ+ rights, discrimination, and vulnerability of queer migrants and asylum seekers. The collaborators are SEXus, TransOcupaciò, DebuT*, and Aesco.
The multiplier event’s program consists of a SEXus workshop, a session on identity and sexual orientation, a workshop organized by local migrant group, a round table, a DebuT* trans art group performance, a session on transgender sex workers, and a session on TransOcupaciò ( a program promoted by the city council focused on employment for transgender people).
In terms of methodology, both round tables and workshops will be used.

Estonia

Italy

Bologna

A multiplier event organized by Cassero LGBTI Center is planned to take place in Bologna on the 21st of September 2020. The venue for the event will be the Cassero LGBTI Center. The main target group is the educators and social assistants within their new housing project focused on LGBT asylum seekers. This project will provide the hosting apartments for LGBT asylum seekers in Bologna and its social assistants will have an opportunity to learn what are the important issues for their future clients from both legal and psychological points of view.
This multiplier program consists of a one-day training and it includes a session on the LGBTQ terminology, a legal session focused on relevant Italian and EU laws, as well as a non-formal activity focused on mental health well-being and psychological support.

Modena

In collaboration with Arcigay Modena, Cassero LGBTI Center is organizing its second multiplier event in Modena on the 09th of April 2020. This event will be held at Arcigay Modena’s venue. Its main target group is LGBT migrants and asylum seekers in Italy. This event will be in a form of training meeting done in collaboration between Cassero’s educators and the Migrant LGBT group within Arcigay Modena.
The multiplier event’s purpose is to share knowledge, information, and tools between mentioned parties. Its program consists of two parts. The first part of the meeting is the training held by Cassero’s educators which is focused on sharing information, activities, and tools that the volunteers and members of Migrant LGBT group can use during their individual meetings. The second part is facilitated by Arcigay Modena which members will share their activities and suggestions for the coming multiplier events.
Non-formal educational methods will be used during this event.

Turkey

Istanbul

A multiplier event by Jawid & Sinem will take place on the 14th of September 2020 in Istanbul. Its main target group is LGBTQI+ refugees, asylum seekers, and social workers. The event is focused on access to legal and psychological services for LGBTQI+ refugees and asylum seekers, as well as the information about NGOs which work with this target group.
In terms of the multiplier event’s program, it begins with an introduction where the agenda is presented, continues with energizer activities, and a speech from a representative from SPoD. This is followed by an art therapy activity, a speech by HRDF / ASAM: Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants’ representative on legal and psychological support, and All Equal / All Different activity that reflects on the realities of LGBTQI+ refugees in Turkey.

Sweden

Malmö

RFSL Ungdom’s multiplier event takes place at Pildammsparken in Malmö, Sweden on the 13th of June 2020. Its main target group is LGBTQI+ migrants, refugees, and asylum seekers where some of them are the members of RFSL Newcomers Malmö. This event has two objectives: i) to empower, engage, inspire, and support LGBTQI+ YMRA in Malmö, and ii) to create opportunities for networking and sharing among LGBTQ+ YMRA in Malmö. It is a one-day event and its objectives come from the identified needs related to mental health well-being and community belonging among the target group.
The event’s program consists of:
BACK TO BASICS LGBTQ+: This session offers a brief overview of LGBTQ terminology, identities, and community. Topics covered in this workshop also include information on the LGBTQ rights movement in Sweden.
ASYLUM PROCESS: This workshop aims to inform the participants about the asylum procedure in Sweden, appeal mechanisms, rights, and obligations.
NON-VIOLENT COMMUNICATION: This workshop offers information on conflict resolution. The aim of this activity is to offer the tools for an empathetic and non-violent communication approach that is applicable both among participants and in their contact with the relevant institutions.
In terms of methodology, it includes educational workshops, as well as formal and non-formal activities.