fbpx

Newcomers Youth är ett projekt med målgruppen unga hbtqi-personerna (15–30 år) som är asylsökande, papperslösa eller ”newcomers” i Sverige. Det övergripande målet för projekt är att skapa trygga mötesplatser, rådgivning, och resurser målgruppens fysiska och mentala välbefinnande. Newcomers Youths grundpelare är trygghet, representation, gemenskap och rättvisa, där målgruppens perspektiv och behov är i fokus. 

Aktiviteterna på Newcomers Youth inkluderar veckovisa mötesplatser, föreläsningar / kreativa workshops, årliga sommarläger, hälsorådgivning och juridisk rådgivning. Newcomers Youth sprider kunskap om utmaningar som unga Newcomers Youth i Sverige upplever. Vi arbetar aktivt med att stärka målgruppens välbefinnande i många aspekter, samt övervinna social och juridiska orättvisor och sårbarhet.

För att delta i Newcomers Youths aktiviteter måste du bli medlem i RFSL Ungdom som är gratis om du är mellan 0-30 år.

 

Newcomers Youth-projektet finansieras av Allmänna arvsfonden.

Allmänna arvsfonden är den viktigaste bidragsgivaren till Newcomers Youth och utan deras ekonomiska stöd är det omöjligt att förverkliga vårt projekt. Generellt stödjer de ideella och frivilliga organisationer för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet.

 


Mötesplatsen i Göteborg finansieras av Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Mötesplatsen i Luleå finansieras av Länsstyrelsen Norrbottens län

 


Mötesplatsen i Stockholm finansieras av Socialnämnden Stockholms stad.

RFSL Ungdom är svenska ungdomsförbundet för HBTQI-rättigheter. Vi skapar platser för unga människor att träffa andra och vara sig själva. Vår målgrupp är unga lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och intersex ungdomar upp till 30 års ålder.

Vi har lokala distrikt över hela landet, där ungdomar själva anordnar sociala aktiviteter; från lokala Pride till filmkvällar och utställningar.

På nationell nivå arrangerar RFSL Ungdom camps, andra sociala evenemang, manifestationer såväl som konferenser och utbildningsseminarier med olika målgrupper: unga HBTQI-personer, ungdomar i allmänhet samt lärare, vårdpersonal och politiker. Viktiga frågor på nationell nivå är säkrare mötesplatser för HBTQI-ungdomar, bättre sexualundervisning i skolor och bättre hälso- och sjukvård för HBTQI-ungdomar, särskilt unga transpersoner.

Internationellt är vi aktiva i IGLYO, ILGA Europe och Transgender Europe. Vi har historiska samarbeten med liknande organisationer i många länder, till exempel i Norden. Inom projektet Not Alone in Europe samarbetar vi med AHEAD – Spanien, Trajectorya – Estland, JRS – Serbien, Cassero LGBT Center – Italien, Solidarity Now – Grekland.

Vi har ett normkritiskt perspektiv i vårt arbete. Detta innebär att vi ifrågasätter reglerna i samhället som grupperar individer till ”normala” och ”inte normala”. Om vi ​​vill göra en förändring för HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättning, migranter och andra, måste vi ifrågasätta de idéer som vi bygger samhället på. Vi gör det genom vårt normkritiska perspektiv.