fbpx

Jag vill vara fri Report

Jag vill vara fri: En rättslig granskning av HBTQI-ungdomars asylärenden och nio berättelser om Sverige är en rapport från Newcomers Youth – RFSL Ungdoms projekt för HBTQI-ungdomar med erfarenhet av att söka asyl i Sverige. Rapporten innehåller en juridisk granskning av HBTQI-ungdomars asylärenden och i synnerhet användningen av tillförlitlighetskriterier i trovärdighetsbedömningar. Men den innehåller också nio HBTQI-ungdomars berättelser om deras erfarenheter av att söka asyl i Sverige.

Det juridiska perspektivet har kombinerats med ungdomarnas berättelser eftersom den juridiska och den upplevda verkligheten inte alltid stämmer överens. Sedan 2016 har Newcomers Youth erbjudit asylsökande, nyanlända och papperslösa HBTQI-ungdomar sociala mötesplatser och juridisk rådgivning. Projektets erfarenhet efter dessa fyra år är att dessa barn och ungdomar utgör en mycket utsatt grupp och att de ofta har svårt att tillvarata sina rättigheter inom asylsystemet. Syftet med rapporten är att belysa situationen för projektets målgrupp och ge rekommendationer till berörda myndigheter för att åstadkomma en förbättring.

Observera att denna rapport endast finns tillgänglig på svenska.

Om du vill ladda ner en PDF-version av boken, klicka på länkarna nedan.
JAG VILL VARA FRI

Behöver du stöd eller har ytterligare frågor, kontakta oss gärna på [email protected]

Artikelnr: 0006 Kategori:

Ytterligare information

Language

Engelsk, Svenska