fbpx

RFSL Ungdom deltar i Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum (SOGICA): A European human rights challenge Final Conference

RFSL Ungdom-teamet presenterade några inspirerande insikter om det nationella projektet Newcomers Youth och det internationella projektet Not Alone in Europe! Teamet består av Haris Eloy, koordinator för båda projekten, Alexandra Politidis Palm, advokat och expert för migrationspolitik, och Fernando Damazio, volontär. Var och en var också ordförande i olika sessioner under hela evenemanget.

Information om den sista konferensen

Konferensprogram (uppdaterat 2 juli)

Sammanfattning för konferenspaneler och workshops

Biografier av konferensordförande , talare, panelmedlemmar och verkstäder i workshopsvärdar

Briefing för alla konferensdeltagare

 

Mer om SOGICA-projektet:

SOGICA – Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge’ är ett fyraårigt projekt (2016-2020) som finansieras av European Research Council (ERC). Baserat på School of Law vid University of Sussex syftar det till att producera den nödvändiga bevisbasen för en mer rättvis och human asylprocess för personer som söker skydd i Europa på grundval av deras SOGI.

En databas med material, en webbplats med resurser, och ett nätverk med mer än 1 000 vänner och allierade utanför akademin har upprättats. SOGICA-projektet kommer att avslutas 2020 med publiceringen av en monografi och ytterligare peer-reviewade artiklar, som alla är avsedda att informera rättvisare SOGI-asylprocesser i Europa och större humanitet och känslighet för SOGI-minoriteter utanför den juridiska processen.