Till vänster står en man i en skog i Sverige, till höger finns byggnader från hans hemland.

Verksamhet

Juridisk rådgivning

Varje vecka erbjuder vi kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd för unga newcomers.

Mötesplats

Kom och häng med oss andra ungdomar på mötesplatsen.

Workshops

Titt som tätt arrangerar vi kreativa workshops.

Utbildning

Vi arrangerar utbildningar för bland annat jurister, tolkar och gode män.

Juridiskt hbtq-nätverk

Nätverket är till för jurister som arbetar med unga newcomers i asylprocessen.

Sommarläger

Newcomers Youth kommer att åka på sommarläger igen nästa år

Material

Här kan du hitta material som vi har framställt samt information om hur du beställer det.