DATE
July 4, 2018
TIME
11:00 – 11:45
LOCATION
Almedalen, Lila Shala
ENTRY
Free

Många hbtq-personer som söker skydd i Sverige på grund av förföljelse i hemlandet får avslag på sin asylansökan. Hur ser situationen ut för asylsökande hbtq-personer idag? Hur ska Migrationsverket arbeta för att åtgärda de brister som finns i hanteringen av hbtq-ärenden?

Migrationsverket har gjort en egen kvalitetsuppföljning av hbtq-ärenden som visat att en tredjedel av besluten är av bristande kvalitet, hur har man följt upp detta och hur har verket använt de extra medel från regeringen som anslogs för att stärka rättssäkerheten för hbtq-personer i asylprocessen? RFSL och RFSL Ungdom ser en ökning av antalet avslag sedan den ”tillfälliga” asyllagen infördes och att människor utvisas till länder där hbtq-personer förföljs. Hur jobbar organisationerna för att stötta hbtq-personer i asylprocessen? I vissa delar av landet finns ett aktivt arbete, både från RFSL, RFSL Ungdom och från Migrationsverket, för att underlätta livet för hbtq-personer som söker asyl. Hur ser detta arbete ut och hur kan det spridas till fler delar av landet?

Medverkande:
Frank Berglund, förbundsordförande, RFSL Ungdom
Carl Bexelius, Biträdande rättschef, Migrationsverket

Seminariet är ett samarbete mellan RFSL och RFSL Ungdom.