Material

Här kan du hitta material som vi har framställt samt information om hur du beställer det.

Broschyr

Newcomers Youth logga med bakgrund

Broschyren berättar om Newcomers Youth verksamhet och innehåller kontaktuppgifter.

Beställ broschyren här.

Rapport

Turkos framsida med svart text där det står Engagemang för rättssäkerhet - offentliga biträdens perspektiv på asylprocessen för unga newcomers samt en newcomers youth logga under texten

Engagemang för rättssäkerhet är en rapport som Newcomers Youth tagit fram under 2017. Rapporten baseras på en enkätundersökning bland offentliga ombud för unga hbtq-personer i asylprocessen och tar bland annat upp problematiken kring Migrationsverkets restriktiva utbetalningar, byte av offentligt biträde, trovärdighetsbedömning med mera.

Ladda ner rapporten i pdf här. 
Beställ rapporten här.