Utbildning

Projektets sekundära målgrupp är personer som kommer i kontakt med unga newcomers som till exempel jurister, gode män och tolkar.

Vi anser att dessa bör vara utrustade med kunskap om situationen för unga newcomers i asylprocessen för att på bästa sätt kunna representera dessa. Syftet med utbildningarna är att öka rättssäkerheten för unga newcomers.

Därför erbjuder vi yrkesspecifika utbildningar till dessa yrkesgrupper.

För jurister

En specifik utbildning som tagits fram för jurister som vill representera unga hbtq-personer i asylärenden. Vi går bland annat igenom praxis på området och relevanta lagar och bestämmelser.

För gode män

Under projektets andra år kommer vi ta fram en utbildning som är specifik för gode män för ensamkommande barn. Håll utkik på hemsidan för vidare information.

För tolkar

Under projektets andra år kommer vi ta fram en utbildning som är specifik för tolkar i asylprocessen. Håll utkik på hemsidan för vidare information.
Är du intresserad av någon av de yrkesspecifika utbildningarna? Mejla newcomers@rfslungdom.se

Utöver de yrkesspecifika utbildningarna erbjuder vi, vid förfrågan och i den mån vi hinner, föreläsningar för andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med den primära målgruppen såsom socialtjänsten och personal på HVB-hem. Detta gör vi genom RFSL Ungdoms ordinarie utbildningsverksamhet. Här kan du läsa mer om hur du bokar en utbildning.