Till vänster står en kvinna på en gata i Sverige, till höger är byggnader från hennes hemland.

Youth Guide

Lär dig mer om asyl

Du har rätt att söka asyl om du fruktar för förföljelse bland annat på grund av din sexuella läggning, din könsidentitet eller ditt könsuttryck.

Asylprocessen

Här kan du läsa om olika steg i asylprocessen som registrering, utredning och beslut.

Lär dig mer om HBTQ

Hbtq står för homosexuell (homo), bisexuell (bi), trans och queer. Det är ett samlingsbegrepp för frågor som rör både sexualitet och kön. Gemensamt för hbtq-personer är att vi bryter mot heteronormen!

Stöd

Här hittar du en lista på andra olika organisationer som du kan vända dig till om du mår dåligt och behöver någon att prata med eller blivit utsatt.

Rättigheter

Du har rättigheter! Här har vi samlat några av de rättigheterna som du har.

Ordlista

Har du sett ett ord på sidan som du vill veta mer om? Här har vi samlat lite ord som kanske kan hjälpa.

Länkar

Här har vi samlat en lista med länkar till andra organisationer eller verksamheter som arbetar med asyl- och/eller hbtqfrågor.

Kontakt till jurister

Behöver du komma i kontakt med en jurist? Här har vi samlat några jurister som är med i nätverket hbtq-juristerna.