Youth Guide:

Kontakt till jurister

Newcomers Youth har ett juridiskt nätverk av advokater och jurister spridda över landet. Är du medlem i Newcomers Youth och i behov av en advokat/jurist för ditt asylärende? Kontakta vår asyljurist för hjälp med detta.

Alexandra Politidis Palm
Asyljurist
alexandra@rfslungdom.se
076-345 02 81