Youth guide:

Lär dig mer om HBTQ

Hbtq står för homosexuell (homo), bisexuell (bi), trans och queer. Det är ett samlingsbegrepp för frågor som rör både sexualitet och kön. Gemensamt för hbtq-personer är att vi bryter mot heteronormen!

Homo innebär att du blir kär i eller sexuellt attraherad av personer som har samma kön som du. Bi innebär att du känner så för personer oavsett deras kön. Homo och bi handlar om sexuell läggning. Trans är ett samlingsbegrepp för personer vars könsidentitet eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska och tilldelade könet. Trans handlar alltså om könsidentitet och könsuttryck och inte sexuell läggning. Queer kan syfta till både sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck men även sexuell praktik. Det beror på hur personen som identifierar sig som queer definierar det.

Självdefinition

Ingen kan bestämma eller säga till dig att du är hbtq eller inte. Den enda som bestämmer det är du själv. Oavsett om det gäller könsidentitet, sexuell läggning eller pronomen så är det alltid upp till dig att definiera dig som du själv vill.
Du har också lika mycket rätt att välja att inte definiera dig själv. Din definition har också rätt att ändras under livet.

Sexuell läggning

Sexuell läggning består av fem olika delar: sexuellt intresse, romantiskt intresse, sexuell praktik, romantisk praktik och identitet. Sexuellt intresse handlar om vem eller vilka du tänder på och vill ha sex med. Det romantiska intresset handlar istället om vem eller vilka du blir kär i. Vissa kanske blir kär i alla oavsett kön men vill bara ha sex med personer med samma kön som en själv. Vissa är asexuella, det vill säga inte har ett sexuellt intresse, men samtidigt till exempel biromantisk – det vill säga blir kär i personer oavsett kön. Sexuell praktik och romantisk praktik syftar till vem eller vilka man faktiskt har sex respektive är tillsammans med. Det kan handla om hur man väljer att organisera sina relationer. Vissa kanske har flera sexuella partners och en romantisk relation, eller tvärtom. Identitet handlar om hur du definierar dig. Du har rätt att använda de ord som känns bra för dig. Exempel på sexuella identiteter är homosexuell, bisexuell och asexuell.

Kön

Kön består av fyra olika delar: könsidentitet (mentalt kön), könsuttryck (socialt kön), tilldelat kön (biologiskt kön) och juridiskt kön. Könsidentitet (mentalt kön) är det kön som man känner sig som. Helt enkelt det kön som man känner i själ och hjärta att man har. Det behöver inte överensstämma med hur kroppen ser ut. Alla människor har själva rätt att bestämma vilken könsidentitet de har. Könsidentitet kan också förändras över tid. Könsuttryck (socialt kön) är hur man uttrycker sig i fråga om kön. Det kan man göra till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr, smink, röst och socialt beteende. Man kan välja att uttrycka sig på ett annat sätt än vad som förväntas av ens könsidentitet eller så kan ens könsuttryck och könsidentitet stämma överens. Tilldelat kön (biologiskt kön) definieras utifrån till exempel inre och yttre könsorgan, könskromosoner och hormonnivåer. Biologiskt kön är en fråga om tolkning, det vill säga att läkare har bestämt hur ett inre och yttre könsorgan ”ska” se ut och vad som ska räknas till olika kön. Rent biologiskt finns det inte bara två kön, utan det förekommer flera variationer. Juridiskt kön är det kön som finns registrerat i folkbokföring. Det kön som står i passet och på legitimationen. I Sverige finns det endast två juridiska kön: kvinna och man. Men i vissa länder finns flera juridiska kön.

Heteronormen

I samhället finns det oskrivna regler som kontrollerar hur en person förväntas vara, leva och se ut. Heteronormen är en av samhällets starkaste normer och påverkar alla. Denna norm sätter upp regler, förväntningar och föreställningar om kön, kärlek och sexualitet. Till exempel så sätter heteronormen upp förväntningar på att alla människor antingen är pojke eller flicka och att man hela livet ska definiera sig som det kön man tilldelades när man föddes. Heteronormen säger också att män ska vara maskulina och kvinnor feminina och att män och kvinnor förväntas bli attraherade av och kära i varandra. Det är alltså heteronormen som skapar förväntningar på hur du uttrycker och identifierar dig själv beroende på det kön du anses tillhöra.

Heteronormen innebär att människor begränsas och hindras att utforska och upptäcka sig själv. Heteronormen skapar nackdelar för de som bryter mot den och fördelar till de som passar in i den.

Källor: www.transformering.se, RFSL Ungdoms principprogram